Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPUTERA, v.2 -ade.
Ordformer
(-tera 15271784. -tira 1571)
Etymologi
[jfr t. reputieren, beräkna, överväga, eng. repute, fr. réputer, anse (som), hålla för; av lat. reputare, beräkna, överväga, av re- (se RE-) o. putare, räkna, överväga, anse, mena. — Jfr REPUTABEL, REPUTATION, REPUTERLIG]
(†)
1) i uttr. reputera om ngt, överlägga om ngt. G1R 4: 428 (1527).
2) = ANSE 5 a γ. (Brevet) schall .. crafftlöst och ogildt stedz achtet, håldit oc reputiret bliffue. 2SthmTb. 4: 143 (1571).
3) i p. pf. i adjektivisk anv.: ansedd (se d. o. 2). O j Fuskare alle! belönte och obelönte, obscure och Reputerade! Thorild Gransk. 1784, 1: 55. Anm. I nedan anförda språkprov torde reputera vara felaktigt för reparera l. restaurera. Vallarne skole de låthe medh garnisonen reputera i Rijga. OxBr. 1: 178 (1622).

 

Spalt R 1270 band 22, 1957

Webbansvarig