Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPUBLIKANSK rep1ublika4nsk l. re1-, l. -ɯb-, l. 0104, förr äv. REPUBLIKANISK, adj.: adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -can-. -nisk 1755c. 1814. -nsk 1780 osv.)
Etymologi
[jfr d. republikansk, t. republikanisch samt eng. republican, fr. républicain; avledn. av REPUBLIK o. REPUBLIKAN]
1) som tillhör l. utmärker l. har avseende på (en) republik (se d. o. 3) l. styrelsesättet l. statsformen i en republik; om stat l. land: som utgör en republik. Dalin Montesquieu 141 (1755). Principer, hvilka instämma .. med en Republicansk Nations interesse. PT 1791, nr 10, s. 1. Republikanskt samhälle. Cavallin (1876). En republikansk författning. Landberg Fredsorg. 58 (1928). Lamm i 3SAH LIX. 1: 10 (1948). — jfr ANTI-REPUBLIKANSK. — särsk.
a) (†) om konst: som passar för l. är på sin plats l. bruklig i ett republikanskt samhälle. (Filosofiens) nödvändighet för .. den democratiska eller republikanska konsten (i antikens Rom): vältalighet. Höijer 3: 353 (c. 1810); jfr b.
b) som tillhör l. har avseende på den romerska republiken; som härstammar från den romerska republikens tid. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 34 (1898). En följd af väl bevarade rum i ett republikanskt hus. PT 1913, nr 117 A, s. 3.
c) (i fackspr.) i uttr. (den franska) republikanska kalendern, om den särskilda kalender (se KALENDER, sbst.2 2) som användes i Frankrike 1793—1806. NF 8: 40 (1884).
2) om person l. parti o. d.: som är anhängare av det styrelsesätt som är utmärkande för en republik; som strävar efter att införa sådant styrelsesätt i ett land; äv. om tänkesätt l. åsikt l. inställning o. d.: som innebär förkärlek l. böjelse o. d. för sådant styrelsesätt; typisk l. utmärkande för en republikan (se d. o. 2). Republikanska partiet (i Nordamerikas förenta stater); jfr REPUBLIKAN 2 a. HSH 7: 217 (c. 1800). Republikanskt tänkesätt. Nordforss (1805). Geijer I. 1: 115 (1818). 2NF 37: 789 (1925). — jfr ANTIREPUBLIKANSK. — särsk. om litteraturalster l. yttrande o. d.: som ger uttryck åt republikanska åsikter o. d. (G. v. Paijkulls pjäs Virgina) har gjort mycken och oförmodad sensation. .. Jag tror att en hop republicanska verser mycket bidragit till reussiten. Kellgren (SVS) 6: 264 (1790). LBÄ 44 —50: 201 (1801; om yttrande).

 

Spalt R 1265 band 22, 1957

Webbansvarig