Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPUBLIKAN rep1ublika4n l. re1-, l. -ɯb-, l. 0104, om person m.||ig., om djur m. l. r., om sak r. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. (i bet. 2) REPUBLIKANARE, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. =; förr äv. REPUBLIKANER, m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(-kan (-can) 1734 osv. -kanare 1840c. 1890. -kaner, sg. 1825)
Etymologi
[jfr dan. o. t. republikaner, eng. republican; av fr. républicain, adj. o. sbst., republikansk, republikan, avledn. av république (se REPUBLIK)]
1) (numera föga br.) medborgare i en republik (se d. o. 3). Pfeiffer (1837). Bremer NVerld. 1: 232 (1853). Östergren FrämOrd (1949).
2) anhängare av l. förkämpe för republiken ss. statsform; republikanskt sinnad person. Serenius H 4 b (1734). Det är en elak compliment åt Konungamagten at misstänka alla Uplysta för Republicaner. Kellgren (SVS) 5: 257 (1793). Republikanarn Solon sjelf aktade och besöng den Kypriske envåldsherrskarn Philokypros. Palmblad Fornk. 2: 30 (1844). (Thorild) hade varit republikan och älskat Gustav III, emot sina teorier tjusad av tjusaren. SvFolket 7: 210 (1938). — jfr ANTI-REPUBLIKAN. — särsk.
a) [efter amerik. eng. republican] benämning på anhängare l. medlem av det parti i Nordamerikas förenta stater som organiserades 1854—1856 bl. a. för att motarbeta slaveriets utbredning o. som numera utgör det ena av de två mest inflytelserika partierna i detta land (jfr DEMOKRAT slutet); äv. (om ä. förh.) om anhängare l. medlem av det parti i Nordamerikas förenta stater som under slutet av 1700-talet o. början av 1800-talet bekämpade federalisterna o. ur vilket det nutida demokratiska partiet framgått. AB 1832, nr 169, s. 4. Republikanerna anses alltjämt övervägande konservativa. 2SvUppslB 23: 1187 (1952).
b) (†) spelt. bildl., om medlem av det ena laget i biljardspelet ”republiken” (se REPUBLIK 3 b); äv. om boll som spelas av sådan medlem; jfr ROJALIST. HbiblSällsk. 2: 156 (1839).
3) (†) zool. i utvidgad anv., om den sydafrikanska vävarfågeln Philetairus socius Lath., som lever i stora kolonier (varvid bona placeras tillsammans, så att taket blir gemensamt), kolonivävare; jfr REPUBLIK 5 b. Thorell Zool. 1: 270 (1860). jfr: (Då det av kolonivävarna byggda) nästet .. skakades, utflög på en gång en stor myckenhet af dessa Republikaner (vilka visade sig vara ett slags papegojor som inkräktat bona). Ödmann Le Vaillant 2Resa 257 (1798).
Ssg: (jfr 3) REPUBLIKAN-SPARV. (†) zool. = republikan 3. Ödmann Le Vaillant 2Resa 554 (1798).
Avledn.: REPUBLIKANSK, se d. o.
REPUBLIKANSKA, f. (†)
1) till 1: medborgarinna i en republik. Dalin FrSvLex. 2: 408 (1843). Bremer NVerld. 1: 250 (1853).
2) till 2: kvinnlig republikan. Du är ju en rättroende republikanska? SWærn (1799) hos Dahlgren Herrgårdssl. 199. EFries (1878) hos Cederschiöld Banbr. 24.

 

Spalt R 1263 band 22, 1957

Webbansvarig