Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPRODUKTÖR rep1roduktö4r l. re1-, l. -ωd-, l. 4r, l. 0104, i bet. 1 m. l. r., i bet. 2 o. 3 m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. reproductor; av fr. reproducteur, till reproduire (se REPRODUCERA); jfr PRODUKTÖR]
1) (†) motsv. REPRODUCERA 1: djur (särsk. hingst) som användes ss. avelsdjur; avelshingst. Wrangel HbHästv. 982 (1886). (Hingsten kan bli) en framstående reproduktör för halfblod. SD 1900, nr 187, s. 5.
2) (mera tillf.) motsv. REPRODUCERA 3: person (som mer l. mindre osjälvständigt) återger l. efterbildar ngt. Strindberg är en spirituel satirist, medan Zola är blott en bred reproduktör. FinT 1880, 1: 22.
3) (i fackspr., numera föga br.) motsv. REPRODUCERA 3 a: person som (yrkesmässigt) reproducerar bilder o. dyl. l. framställer reproduktioner. Ymer 1902, s. 270. Lindblom Rokokon 122 (1929).

 

Spalt R 1255 band 22, 1957

Webbansvarig