Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPRODUCENT, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. reproduzent; vbalsbst. till REPRODUCERA]
(†)
1) motsv. REPRODUCERA 3: person som (mer l. mindre osjälvständigt) återger l. framställer en annans tankar o. d. Bolin Statsl. 1: 304 (1870). Rousseau (är) i förhållande till sina föregångare ingalunda en osjelfständig reproducent. Därs. 2: 183 (1871).
2) motsv. REPRODUCERA 4: person som i en tidning avtrycker en tidigare på annat håll publicerad artikel o. d. Frey 1850, s. 106.

 

Spalt R 1247 band 22, 1957

Webbansvarig