Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPLIADE, sbst.
Etymologi
[till REPLIERA (med den fr. ändelsen -ade)]
(†) skyddad plats till vilken en opererande militär enhet vid behov kan draga sig tillbaka; jfr REPLI-PUNKT 1. Skulle Posteringen forceras, så har den ej repliade, förän bakom en Å. BtVLand 3: 88 (c. 1795).

 

Spalt R 1213 band 22, 1957

Webbansvarig