Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-PLACERA1040, i Sveal. äv. —32, -ing. [jfr t. replacieren, eng. replace, fr. replacer]
1) (numera föga br.) åter placera (ngt på dess plats) o. d. Pfeiffer (1837). Ekbohrn (1868).
2) (†) omplacera (pänningar, kapital). Dalin (1855). Ekbohrn (1904).
-PLANTATION1004 l. 01—. [jfr t., eng. o. fr. replantation, omplantering] tandtekn. insättande av en lösgjord naturlig tand i dess egen l. en annan tands alveol. 3NF 10: 480 (1929). Hylin Munn. 2: 276 (1933).

 

Spalt R 1211 band 22, 1957

Webbansvarig