Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPE re3pe2, sbst.2, n. (Fries Ordb. (c. 1870) osv.), äv. r. l. m. (Sahlstedt (1773), Löwegren Hippokr. 2: 303 (1910)); best. -et, ss. r. l. m. -en; pl. (mera tillf.) -en (Östergren (1936)); förr äv. REPA, sbst.5
Ordformer
(repa 1797. repe 1745 osv.)
Etymologi
[sannol. samhörigt med REPA, sbst.1, o. REPA, v.2 II. Jfr REPA, sbst.3, REPE, sbst.1]
bot. gräs av släktet Lolium Lin.; använt ss. namn l. koll. Linné Fl. nr 104 (1745). Repe, Rajgräs, Lolium perenne, är et berömt boskaps foder. Rothof 387 (1762). SFS 1916, s. 1191. — jfr BORST-, DÅR-, LIN-, REN-REPE.
Ssgr (bot.): REPE-ART. Holmström Naturl. 1: 126 (1888).
-SLÄKTE(T). släktet Lolium Lin. ArkBot. II. 1: 81 (1904).
-STARR. växtarten Carex loliacea Lin. Fischerström 4: 283 (c. 1795).

 

Spalt R 1197 band 22, 1957

Webbansvarig