Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPATRIAND re1patrian4d l. rep1-, l. 01—, m.||ig.; best. -en; pl. -er. Anm. Stundom användes den nylat. formen repatriandus, med lat. böjning, i sht i pl. repatriandi, t. ex.: De svenska lägren för f. d. koncentrationslägerfångar och andra repatriandi från Tyskland. GHT 1945, nr 236, s. 7.
Etymologi
[bildat till REPATRIERA efter mönster av sådana ordpar som DISPUTERA : DISPUTAND, EXAMINERA : EXAMINAND]
(nytt ord) person som skall l. avses bli l. väntar på att bli repatrierad. SAOL (1950). IllSvOrdb. (1955).

 

Spalt R 1196 band 22, 1957

Webbansvarig