Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPASS, n.
Etymologi
[jfr ä. eng. repass; till REPASSERA l. av RE- o. PASS, sbst.1 I 4]
(†) passage l. genomfart l. genomtåg på återvägen; återfärd; särsk. (äv. i uttr. fritt repass) med tanke på att det för genomfart genom ett visst område erfordras ngns tillstånd, övergående i bet.: tillstånd att på återvägen passera ett visst område; anträffat bl. i förb. med pass, särsk. i uttr. pass och repass, sammanfattande, om (tillstånd till) tågande l. färd fram o. tillbaka, fri passage o. d. Försäkra oss om pass och repass. RP 10: 274 (1643). Konungens och Rixens Troupper .. (skola) hafwa genom Wåre Taffelgodz i Pommern, dheras frije pass och repass. Stiernman Riksd. 1215 (1654). VLBibl. Brev 14/11 1806.

 

Spalt R 1196 band 22, 1957

Webbansvarig