Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REPARTISERA re1partise4ra l. rep1-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-cera 1793. -sera 1839 osv.)
Etymologi
[parallellbildning till l. ombildning av REPARTERA, v.1 — Jfr REPA, v.3]
1) fördela kostnaderna för ngt vari ett antal personer deltaga (t. ex. en måltid l. nöjestillställning l. färd med hyrt fordon o. d.) lika på deltagarna; slå sig samman om o. dela kostnaderna för ngt; med subj. betecknande antingen samtliga deltagare l. en (l. ngra) av deltagarna (i denna senare anv. äv. i uttr. repartisera med ngn); dels (mera tillf.) tr., med obj. betecknande kostnaden l. måltiden osv., dels intr. (särsk. i uttr. repartisera om, i sht förr äv. i l. till ngt); jfr SALA, SKRALA, SKRAMLA, v. Åstundas 2:ne hederlige Personer at reparticera i en Vagn hvarje morgon til Sabbathsbergs Hälso-Brunn. DA 1793, nr 140, s. 4. Repartisera till bålen. Blanche Våln. 594 (1847). Att repartisera om åkningen. Johnson NSkämth. 77 (1892). (Hon) nöjer .. sig med att repartisera med fru Pettersson om en kaffe med två koppar. Carlsson Stockh. 28 (1915). Hedberg Prins 104 (1936; abs.).
2) (numera föga br.) allmännare: fördela ngt mellan ett antal parter, uppdela; dela kostnaderna för l. betalningen av ngt med ngn l. (med pluralt subj.) sinsemellan; särsk. med tanke på en proportionell fördelning l. en uppdelning i lika andelar l. lotter; dels tr. (äv. i uttr. repartisera ngt på ngra), dels intr. (särsk. i uttr. repartisera i ngt); jfr REPARTERA, v.1 1. SvT 1852, nr 169, s. 3. Att, genom åtskilliga socknars obenägenhet att repartisera i omkostnaderna (för anställande av en veterinär), frågan tills vidare fått förfalla. SundhetscollBer. 1856, s. 244. Thelaus Skog. 103 (1865: ). Ett slags .. taxeringsnämnder, som finge repartisera skatterna för .. fixerade ändamål. Hjärne Östanifrån 126 (1905).

 

Spalt R 1194 band 22, 1957

Webbansvarig