Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-ORGANISATION100104 l. 101004 l. 010104. [jfr t. reorganisation, eng. reorganization, fr. réorganisation] vbalsbst. till reorganisera: reorganisering, omorganisation, ombildning, omgestaltning. Leijonhufvud Minnesant. 10 (1836). En fullständig reorganisation av flottan. Hildén Michajlovič När 174 (1933).
Ssgr: reorganisations-arbete. arbete med ngts reorganisation. KrigVAH 1883, s. 60.
-förslag. förslag till ngts reorganisation. Frey 1849, s. 161.
-lån. lån upptaget för att möjliggöra reorganisation av ett företag o. d. Östergren (1936).
-plan, r. MinnSvNH 11: 11 (1872).
-värk, n. jfr -arbete. KansliH 1: 11 (1935).
-ORGANISATOR101032 l. 010032, äv. —40. [jfr t. reorganisator] vbalsbst. till re-organisera: person som genomför ngts reorganisation, omskapare, ombildare. Topelius 23: 158 (1878). Almquist VärldH II. 2: 532 (1931).
-ORGANISATÖR100104 l. 101004 l. 010104. [jfr fr. réorganisateur] = re-organisator. Schulthess (1885). Andersson Drak. 188 (1926).
-ORGANISERA101040 l. 010040, i Sveal. äv. —32, -ing. [jfr t. reorganisieren, eng. reorganize, fr. réorganiser] med avs. på samhälle, företag, institution o. d.: ånyo organisera l. uppbygga (ngt som är förfallet l. befinner sig i dåligt skick o. d.); organisera l. inrätta (ngt) på ett nytt (o. bättre) sätt, ombilda, omskapa, omorganisera. Uppdraget att reorganisera våra sjukinrättningar. Hygiea 1841, s. 126. Att bolaget reorganiserades på basen av ett kapital om trehundratjugo miljoner dollar. Sanden StålRom. 150 (1929). särsk. med avs. på här som är stadd i upplösning l. är skingrad o. d.: på nytt samla o. ställa upp i stridsdugliga förband; äv. refl. Mankell Fältsl. 428 (1858; refl.). Återstoden af .. (Rumäniens) armé reorganiserades bakom Sereth i Moldau. 2NF 38: 71 (1925).
-ORIENTERA101040 l. 010040, i Sveal. äv. —32, -ing. orientera (se d. o. 7) på nytt, nyorientera. SvFlH 3: 32 (1945: reorientering).

 

Spalt R 1173 band 22, 1957

Webbansvarig