Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-OBLIGATION. (†) garanti för att ngn får ngt i gengäld l. dyl. Jag .. hafwer inthet welet därtill förstå (dvs. samtycka till ratifikation av pakten) .., seendes att sådant icke allenast förklenrade E. K. M:ttz höghet och respect, vthan och satte oss lijkwäl vthur wercket vth, föruthan någon reobligation eller nytta. HSH 33: 46 (1635).

 

Spalt R 1173 band 22, 1957

Webbansvarig