Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMPLACERA raŋ1plase4ra, äv. ram1-, i Sveal. äv. -e3ra2 (ranngplacèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr REMPLACEMENT.
Ordformer
(förr äv. -plassera)
Etymologi
[jfr t. remplacieren; av fr. remplacer, av re- (se RE-) o. emplacer, lägga l. placera in, till en, i (av lat. in; se I, prep. o. adv.2), o. place (se PLATS, sbst.1). — Jfr PLACERA, v.1]
1) ersätta.
a) i stället för (ngt l. ngn) insätta ngt annat l. ngn annan (som får övertaga en uppgift o. d.), ersätta (se d. o. 8); i sht förr äv. med avs. på ngt som saknas l. fattas: ersätta (se d. o. 5). GJEhrensvärd Dagb. 1: 46 (1776). 24 Tunnor Guld (fattades), huru kunde de väl remplaceras med annat än Capitation. AdP 1789, s. 880. En hänvändelse till Téhéran att få (generalguvernör) Gavam remplacerad ledde till ingen åtgärd. Nyström Pers. 91 (1925); jfr b. Bilar spys ut i tusen sinom tusental från de nya ryska fabrikerna, men ännu har man inte nått upp till att kunna remplacera det som undan för undan slits ut. Stiernstedt Ryskt 118 (1935).
b) träda i stället för (ngt l. ngn), ersätta (se d. o. 9) l. efterträda l. avlösa (ngt l. ngn). HH XXXII. 2: 115 (1779). Jag vil nästan tycka, at denna Bok hade rätt, at nu remplacera den gamla Abcboken. VLBibl. Brev 18/2 1802. Hartmansdorff är nämnd att remplacera i riksarkivet Hans Järta. Liljecrona RiksdKul. 110 (1840). DN(A) 1932, nr 167, s. 1.
2) (†) med avs. på ledig tjänst o. d.: återbesätta; jfr ERSÄTTA 7. At .. Deputerade .. måtte söka så at remplacera Riks-Rådens ställen, at några upföras til candidater, som äga kundskap om utrikes saker. 2RARP 14: 566 (1743). HH XXV. 2: 69 (1809).
3) (i fackspr., mindre br.) med avs. på pänningmedel o. d.: placera (se PLACERA, v.1 e β) på annat håll l. i ngt annat, åter placera l. omplacera. Andersson (1845). 2SvUppslB (1952).

 

Spalt R 1060 band 22, 1957

Webbansvarig