Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-MONETISERING re1mone1tise4riŋ l. -mω-, l. -net1-, i Sveal. äv. -e3riŋ2, r.; best. -en. [jfr t. remonetisierung, eng. remonetization, fr. remonétisation samt t. remonetisieren, eng. remonetize, fr. remonétiser, åter sätta (ngt) i rörelse ss. pängar l. återge (ngt) egenskapen att vara lagligt (huvud)mynt; till eng. monetize, fr. monétiser, sätta i rörelse ss. pängar, ge egenskap av lagligt (huvud)mynt, till lat. moneta (se MYNT)] (i fackspr.) handlingen att återge en metall egenskapen att utgöra lagligt huvudmynt (efter att ha varit berövad denna egenskap o. tjänat ss. skiljemynt). I senaten (i U. S. A.) ivra inflationisterna för silvrets ”remonetisering”. GHT 1934, nr 80, s. 13. 2SvUppslB (1952).

 

Spalt R 1050 band 22, 1957

Webbansvarig