Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-MODELLERA, v. -ing (Geijer I. 1: 277 (1845)). [jfr fr. remodeler samt eng. remodel] (†) ommodellera (ngt); anträffat bl. bildl. Tiggare-munkarne .. bemäktigade sig sjelfva skolastikens .. vapen, remodellerade dem, utvidgade, utbildade dem och (osv.). Geijer I. 1: 276 (1845). Därs. 277.

 

Spalt R 1050 band 22, 1957

Webbansvarig