Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REKOLERA, v., äv. REKOLJERA, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(recalera 1707. recolera 17041811. recoliera c. 1780)
Etymologi
[jfr t. rekolieren, fr. récoler; av lat. recolere, åter bearbeta, övertänka på nytt, av re- (se RE-) o. colere, odla, dyrka (se KULT, sbst.2); formen rekoljera har uppkommit gm förväxling med REKOLJERA, v.2]
(†) (på nytt) genomgå l. övertänka (ngt); äv.: repetera, rekapitulera. Gadelius Tro 2: 44 (i handl. fr. 1704). Bark Bref 2: 171 (1707). (Skeppsbyggmästaren) recolierade de betydeligaste frågor, han ärnade vid examen göra mig. Tersmeden Mem. 1: 107 (c. 1780). Catechesen hafva äfven de mera för sig komne .. 2:ne dagar i veckan recolerat. VDAkt. 1782, nr 14 (1781). JournLTh. 1811, nr 215, Bih. s. 5.

 

Spalt R 905 band 21, 1957

Webbansvarig