Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-INFEKTERA10040 l. 01—, i Sveal. äv. —32. med. jfr -infektion; vanl. i pass. SvLäkT 1935, s. 1050.
-INFEKTION1004 l. 0104, äv. 3~002. med. förnyad infektion (med samma smittämne l. virus o. d. som förorsakat ett tidigare fall av sjukdom). Hygiea 1864, s. 441.

 

Spalt R 884 band 21, 1957

Webbansvarig