Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-IMPORT104, äv. 3~02. handel. import l. införsel till ett land av en vara o. d. som tidigare exporterats från landet i fråga. Reimport af svenska varor. Stålhane Förf. 611 (1878).
-IMPORTERA10040 l. 01040, i Sveal. äv. —32, äv. 3~0020. handel. importera l. införa en vara o. d. till ett land varifrån varan osv. tidigare exporterats; särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. SvD 1898, nr 291 B, s. 1. Reimporterade eller reexporterade varor. SvGeogrÅb. 1934, s. 139.
-IMPORTÖR1004 l. 0104, äv. 3~002. handel. person som reimporterar. SvD 1898, nr 291 B, s. 1.

 

Spalt R 884 band 21, 1957

Webbansvarig