Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGULATIV -ati4v, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -if)
Etymologi
[jfr t. regulativ, eng. regulative; till p. pf.-stammen av senlat. regulare (se REGLERA). — Jfr REGULATIV, sbst.]
(i fackspr.) som innebär l. har avseende på reglerande av ngt (se REGLERA II 24); särsk.: som (an)ger en regel l. regler för ngt; regelgivande l. normgivande; ordnande; särsk. (filos.) om grundsats l. idé o. dyl. l. om användning av grundsats osv.: som ger l. har avseende på riktlinjer l. regler (av systematisk art) för tänkandet (motsatt: konstitutiv). De cosmologiska ideerna äro i afseende på kunskapen icke constitutiva, utan blott regulativa. VStyckUplKantPhilos. 41 (1798). Architecturen .., hvars regulativa schema bildas af de strängaste geometriska former. Hammarsköld KonstH 17 (1817). Förnuftet .. ingår icke närmare och vidare i moraliteten, än såsom en lefvande, regulativ princip. Leopold 4: 355 (c. 1820). Arvet betecknar för psykologen en yttersta regulativ princip inom individen. PedT 1950, s. 27.

 

Spalt R 872 band 21, 1957

Webbansvarig