Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGULARITET re1gular1ite4t l. reg1-, l. -ɯl-, äv. a1r-, äv. 010—, r. l. f.; best. -en; pl. (tillf.) -er (Dalin (1855)); förr äv. REGULARITÉ, r. l. f.; best. -n (BrinkmArch. 1: 144 (1712)).
Ordformer
(regularité 17121783. regularitet 1649 osv. reguleriteet 1667)
Etymologi
[jfr t. regularität, eng. regularity, fr. régularité; ytterst till lat. regularis (se REGULJÄR). — Jfr IRREGULARITET]
egenskapen att vara reguljär; regelbundenhet l. regelmässighet. Dalin (1855).
1) (numera bl. tillf.) motsv. REGULJÄR 1, 2, = REGELBUNDENHET 1, 2; stundom övergående i bet.: noggrannhet l. exakthet l. punktlighet; i sht förr äv.: (stadgad) ordning (se d. o. 3, 8). Uthi alle välbestälte städer måste vara een regularitet och god ordning. RARP 10: 199 (1668). Jag .. tror dock att urverkets regularitet (i pastor Petterssons guldur) kom åtskilligt till korta mot Petterssons egen — den var osviklig. Öman Ungd. 252 (1889).
2) (mera tillf.) motsv. REGULJÄR 3, = REGELBUNDENHET 3. Numera flygas såväl passagerarelinjerna som nattpostlinjerna året om med i det närmaste 100 % regularitet. SvFolket 12: 241 (1940).
3) (i sht i fackspr.) motsv. REGULJÄR 4, = REGELBUNDENHET 4. De korszwärkz- eller ock fasta huus (i Sthm), som för regulariteten skul måste .. rifwas. Stiernman Com. 2: 581 (1649). Efter som pilastrarne äro lika tiocka ofvan som nedan, så tyckes regulariteten fordra at de som äro ofvan, och de som äro under böra vara lika breda. König Mec. 75 (1752). Blommornas regularitet och irregularitet är .. betingad af deras olika ställning. BotN 1868, s. 122. SvKulturb. 9—10: 61 (1931). särsk. (†) övergående i bet.: (gatu)reglering (se REGLERA II 5). Alldenstund .. (skolmästargården) för övergången regularitet .. är förminskad. Samuelsson HALärovUpps. 159 (i handl. fr. 1664).

 

Spalt R 870 band 21, 1957

Webbansvarig