Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGSLA, f.
Etymologi
[sv. dial. räksla, lång berättelse, långt tal; jfr sv. dial. räksa, lång berättelse, långt tal, ramsa, samt sv. dial. räksa (upp), läsa l. ramsa upp (en lång berättelse o. d.); sannol. till RÄCKA, v.]
(†) om lång berättelse l. framställning o. d.; anträffat bl. i uttr. skriva en lång regsla, skriva ett långt brev; jfr RADDA, sbst., RAMSA, sbst. Jag (hade) mig .. föresatt .. att skriffua en lång regsla både farkiär och Morkiär till med thenna posten. Ekeblad Bref 1: 66 (1650; rättat efter hskr.).

 

Spalt R 869 band 21, 1957

Webbansvarig