Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGORGERA, v.
Etymologi
[av fr. regorger, kräkas upp, svämma över, ha överflöd, ge tillbaka (på grund av tvång), till re-, åter (se RE-), o. gorge, hals, strupe m. m. (se GORGE); jfr med avs. på bet. fr. gorger, proppa i, fullproppa, äv.: tvinga motparten att spela ut (hjärter knekt) i reversi]
(†) spelt. med avs. på ruter l. klöver nia (kometen) i komet (se d. o. 3): (gm sitt spel) åstadkomma att motspelaren (l. ngn av motspelarna) har (kometen) kvar på hand, då man avslutar spelet. HbiblSällsk. 1: 278, 283 (1839).

 

Spalt R 863 band 21, 1957

Webbansvarig