Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGIONÄR re1giωnä4r l. reg1-, äv. -on-, l. 4r, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. regionär; jfr äv. eng. regionary, regional, senlat. regionarius, regional; avledn. av REGION]
(i fackspr.) som tillhör l. omfattar l. hänför sig l. är lokaliserad till l. har avseende på en viss region l. (vissa) regioner; nästan bl. (med.) motsv. REGION 4. 2NF 23: 1009 (1915). Regionär anestesi. LbKir. 1: 448 (1920). Regionär fettsot. Ljungdahl ÄmnSj. 27 (1930).

 

Spalt R 815 band 21, 1957

Webbansvarig