Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REGESTION, f.
Etymologi
[jfr eng. regestion; ytterst till supinstammen av lat. regerere (se REGERERA). — Jfr REGEST]
(†) invändning, protest. Anders Hindersson gjorde på Wilshusen en regestion, seijandes honom opptaga alt hvad som kommer, och iche gifva staden ett runstycke. RP 2: 205 (1632).

 

Spalt R 805 band 21, 1957

Webbansvarig