Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REGELATION re1gelaʃω4n l. reg1-, äv. -atʃ-, äv. 0104, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. regelation, fr. regélation; sannol. av eng. regelation, av re- (se RE-) o. gelation, frysning till is, av lat. gelatio (gen. -ōnis), frysning, frost, vbalsbst. till gelare (se GELÉ, KALL, adj.)]
(i fackspr., i sht fys.) om företeelsen att isstycken som gm tryck bringas i smältning sammanfrysa vid icke sammantryckta ställen, återfrysning. Hildebrandsson Buchan 149 (1874). Caldenius o. Sandegren VLandIstid. 21 (1925).
Ssg (i fackspr., i sht fys.): REGELATIONS-FENOMEN. jfr fenomen I 1. Caldenius o. Sandegren VLandIstid. 21 (1925).

 

Spalt R 740 band 21, 1956

Webbansvarig