Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REGATTA regat3a2, äv. 040, r. l. f.; best. -an; pl. -or (UB 7: 555 (1875) osv.) ((†) -er Adlerbeth DagbRes. 9/5 1784 (: Regaterne), se vidare under regatt nedan; -as Cooper Band. 1: 138 (1833; i bet. 1), DN 1894, nr 8982 B, s. 1 (i bet. 3)); förr äv. REGATT, r. l. f.; pl. -er (äv. att hänföra till sg. regatta, SD 1892, nr 38, s. 8 (i bet. 3)) l. -s (DN 1892, nr 8405 A, s. 4 (i bet. 3), KatalLeja 1897—98, s. 7 (i bet. 3)).
Ordformer
(regater, pl. 1784. regatt 18921898. regatta c. 1800 osv. regatte 1791. regatter, pl. 1892)
Etymologi
[jfr holl. regatta, regatte, t. o. eng. regatta, fr. régate; av ä. it. regatta resp. it. regata, eg.: tävlan, strid, till ä. it. regatar, tävla (jfr ä. it. ragatar, strida, tvista), möjl. till it. gatto (se KATT)]
1) kapprodd (urspr. på Canal grande i Venedig); numera vanl. allmännare, om större tävling l. serie av tävlingar mellan segelbåtar (l. rodd- l. paddel- l. motorbåtar); äv. om fest som firas med samling av fartyg l. om själva samligen av fartyg vid sådan fest o. d. Regaterne (i Venedig) räckte från kl. 2 til 8 om aftonen. Adlerbeth DagbRes. 9/5 1784. I Köpenhamn har den 29 sistl. Juli en kapprodd eller Regatta varit arrangerad. VexjöLT 1846, nr 32, s. 2. Den stora regattan var delad mellan Nynäs och Sandhamn samt i Olympiska och Allmänna internationella kappseglingar. VFl. 1912, s. 143. Kongressmiddagen hade kombinerats med en vattenfest, en illuminerad regatta. Siwertz JoDr. 241 (1928). SvUppslB (1935; äv. om samling av fartyg). Regatta mellan modellbåtar. SvFl. 1939, s. 100. jfr RODD-, SEGEL-REGATTA. särsk. (†) i utvidgad anv., om hästkapplöpning l. travtävling o. d. Ekbohrn (1868).
2) [jfr motsv. anv. i holl. o. t.; tygnamnet torde ha givits med tanke på tygets lämplighet för användning till lättare sommarkläder (för segling) o. d.; jfr äv. KADETT, sbst.1 4, KADETT-TYG] textil. ett slags smalrandigt, kyprat bomullstyg. KatalIndUtstSthm 1897, s. 259. Kjellstrand TextVaruk. 135 (1940).
3) [jfr motsv. anv. i holl. o. fr.; kravatten liknade i viss mån en sjömansrosett] (†) ett slags färdigknuten (randig) slips l. kravatt. DN 1892, nr 8405 A, s. 4. JulkatalLeja 1898, s. 51.
Ssgr (i allm. till 1): REGATTA-BÅT. båt som deltar i (l. är byggd l. lämpad för att delta i) regatta l. regattor. SDS 1948, nr 296, s. 22.
-FÖRBUND. (†) roddförbund. Balck Idr. 2: 630 (1887).
-KOMMITTÉ. kommitté med uppgift att organisera en regatta. SvD(A) 1923, nr 148, s. 3.
(jfr 2) -TYG. textil. = regatta 2. 2SvUppslB (1952).

 

Spalt R 720 band 21, 1956

Webbansvarig