Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REGARD, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. regard; av fr. regard, vbalsbst. till regarder (se REGARDERA)]
(†) hänsyn (se d. o. 1, 2); hänseende; avseende; avsikt; särsk. i uttr. [jfr fr. au regard de] (ut)i regard till l. av, med hänsyn till l. med avseende på, äv. övergående i bet.: i vördnad för; i ngns regard, med avseende på ngn; i den regard(en), med hänsyn därtill l. i detta hänseende; uti regard att göra ngt, i avsikt att göra ngt. Stiernman Com. 3: 67 (1662: vti regard .. at). I ödmiuk regard till H:s Kongl. May:ttz nådigeste behagh. VDAkt. 1663, nr 354. RARP 11: 354 (1672: i regard af). BrinkmArch. 2: 140 (1674: i min regard). VDAkt. 1693, nr 213 (: i dhen regarden). 1BorgP 276 (1714: i den regard). I regard til mine slätte vilkor. VDAkt. 1749, nr 255. Ekbohrn (1904). Anm. I vissa äldre uppslagsböcker o. lexikon anges för ordet äv. de hos fr. regard förekommande betydelserna: åskådande, blick, uppmärksamhet m. m. Pfeiffer (1837). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 719 band 21, 1956

Webbansvarig