Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REFUNDERA, v. -ade ((†) pr. sg. -er RARP 9: 252 (1664)). vbalsbst. -ANDE; jfr REFUSION.
Etymologi
[jfr d. refundere, t. refundieren, återbetala, eng. refund, hälla tillbaka, återbetala, fr. refondre, gjuta om, omstöpa; ytterst av lat. refundere, hälla tillbaka, låta strömma tillbaka m. m., av re- (se RE-) o. fundere, (ut)gjuta, sprida, utbreda (se DIFFUNDERA); jfr GJUTA, v.]
(†) med avs. på (utlagd) pänningsumma o. d.: återbetala (ngt), betala tillbaka (ngt); äv. med avs. på skada l. förlust l. utgift o. d.: betala ersättning för (ngt), ersätta, gottgöra. Delibererades huru krigzbekostnaden kunde refunderade blifva. RP 2: 55 (1631). Fördy han hade .. utan någon nytta låtet kronans proviant förtäras på flottan, skulle han refundera skadan medh ohngefär 200.000 dlr s(ilver)m(yn)t. Spegel Dagb. 22 (1680). Refundera de förorsakade omkostningar med 23 d:r k(op)p(ar)m(yn)t. NoraskogArk. 5: 305 (1725). Jungberg (1873). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 706 band 21, 1956

Webbansvarig