Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REFERENS, sbst.1, m.
Etymologi
[av lat. referens, p. pr. av referre (se REFERENT)]
(†) = REFERENT 1. Imedlertijdh kunde någon referens i min frånwaru .. framtaga och extradera dhet, som stundom påfordrades. JHadorph (1669) i 3SAH XLIII. 1: 156.

 

Spalt R 665 band 21, 1956

Webbansvarig