Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REFA, v.
Etymologi
[möjl. av (en lt. motsvarighet till) t. reifen, riefen, göra rännor l. fåror, räffla, till samma stam som föreligger i t. reifeln, riefeln, lt. rifeln, räffla (se RÄFFLA, v.); jfr äv. holl. reef, ränna, fåra, linje, strimma. — Jfr RIFFA, sbst.]
(†) inom kopparslageriet: med en penhammare bearbeta ett arbetsstycke (kopparbläck) så att upphöjda linjer åstadkommas. Scheutz Bleckarb. 24 (1849).

 

Spalt R 662 band 21, 1956

Webbansvarig