Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-EXPORT104. [jfr eng. reexport] (med prägel av fackspr.) export av en importerad vara, återutförsel. SFS 1831, s. 444. En del af importen var .. afsedd för reexport. SvH IX. 1: 213 (1909). Tulltaxa 1919, s. 330.
Ssg (i fackspr.): reexport-gods. Stålhane Förf. 527 (1872).
-EXPORTATION. [jfr eng. reexportation, fr. réexportation; jfr reexportera] (†) reexport. Främmande Rikens .. varor .., som til re-exportation til Levanten kunna pröfvas nyttige. PH 2: 1346 (1738). Dalin (1871).
-EXPORTERA10040 l. 01040, i Sveal. äv. —32. [jfr eng. reexport, fr. réexporter] (med prägel av fackspr.) göra (en vara o. d.) till föremål för reexport, återutföra. PH 2: 1347 (1738). Reexporteradt gods af det, som förut blifvit från utlandet infördt. TT 1882, s. 129. SvGeogrÅb. 1943, s. 204.

 

Spalt R 662 band 21, 1956

Webbansvarig