Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REDD, sbst.4, r. l. m. l. f.; pl. -er; l. RED, sbst.5, n.; pl. =.
Ordformer
(red 1698. redd 1679)
Etymologi
[jfr finlandssv. dial. redd, räid; av mlt. rēt, reit, vass, (av vassrör gjord) pinne l. stav i vävsked, vävsked (l. av lt. reet, reit), av fsax. hriod, vass(rör), motsv. mnl. riet, reet m. m. (holl. riet), ffris. hriād, (h)reid, vass, starr (fris. reet, reit m. m.), fht. (h)riot, riod, starr (t. ried), feng. hrēod, vass (eng. reed); möjl. utgående från en bet.: ngt som svajar o. dyl. o. i så fall sannol. i avljudsförh. till förleden i feng. hrēaðemūs, flädermus, o. möjl. rotbesläktat med lit. Krutéti, röra sig, krutùs, rörlig, livlig. — Jfr RITT, sbst.2, REDKAM, sbst.2, REDSKED]
(†) stav l. pinne (tand, rör) i vävsked; äv.: vävsked, ritt. BoupptSthm 1679, s. 499 b, Bil. (om vävsked). Alla Red uti Kamlådan (dvs. vävskeden) fattas .. på 4 dammask Stohlar. Thorman KunglBorddam. 42 (i handl. fr. 1698).

 

Spalt R 564 band 21, 1956

Webbansvarig