Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REDBAR, adj.2
Etymologi
[sannol. etymologiskt identiskt med REDBAR, adj.1; bet. i så fall utvecklad ur en ä. bet.: färdig o. d. (jfr REDBAR, adj.1 1, o. med avs. på bet.-utvecklingen FÄRDIG 1 b); möjl. dock bildat till REDA, v.1 (i bet. 2 p), o. eg. betydande: som kan utrustas för sjöresa (jfr -BAR 2)]
(†) om fartyg: som befinner sig i dugligt skick, sjöduglig; äv. om fartygs tillstånd: sjöduglig. 2RA 3: 591 (1734). De redbare och oredbare skieppens utredning. Därs. 841. Skeppets sättande i redbart stånd. SPF 1821, s. 33.

 

Spalt R 561 band 21, 1956

Webbansvarig