Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECUEILLERA, v. -ade.
Ordformer
(-cueilera 18451857. -cueillera 17921871)
Etymologi
[av fr. recueillir, av re- (se RE-) o. cueillir, av lat. colligere, hopsamla (se KOLLIGERA)]
(†) (hop)samla (ngt). Thorild (SVS) 3: 200 (1792). Dalin (1871).
Avledn.: RECUEILLERI, n. (†) (hop)samling, insamling. Thorild Gransk. 1784, 1: 77.

 

Spalt R 493 band 21, 1956

Webbansvarig