Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECITATION re1sitaʃω4n l. res1-, äv. -atʃ-, l. 0104, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. rezitation, eng. recitation, fr. récitation; ytterst av lat. recitatio (gen. -ōnis), uppläsning, vbalsbst. till recitare (se RECITERA)]
1) (numera knappast br.) motsv. RECITERA 1: uppläsning (som icke sker utantill l. med särskilda konstnärliga anspråk o. d.); anträffat bl. i anv. som närmar sig 2. Hagström Herdam. 2: 111 (cit. fr. c. 1642). Angående Recitationen och uttalet (vid predikan), så bör man därvid behålla sit naturliga och vanliga mål. Rydén Pontoppidan 304 (1766). Den gamla recitationen af ett hufvudstycke med Lutheri förklaring uti exordiet af predikan. Wahlfisk KatUnd. 53 (1889).
2) [specialanv. av 1] motsv. RECITERA 2: mer l. mindre konstnärlig o. uttrycksfull uppläsning (ofta ur minnet), deklamation (se d. o. 3). All Theatralisk recitation är tal. Alt tal bör vara naturligt. Kellgren (SVS) 5: 362 (1791). Sker läsningen med skriften för ögonen, så heter den innanläsning .., annars utanläsning (”recitation”). Noreen VS 1: 43 (1903). Även i radio blev det litterära läsdramat mera recitation och deklamation än spel. Radiolyssn. 1927, nr 25, s. 6.
3) mus. motsv. RECITERA 3, om (solo)sång av talliknande l. deklamatorisk karaktär; förr äv. om solospel på instrument; jfr RECITATIV. Andersson (1845). Redan i kyrkans äldsta tider (förekom) ett slags recitation, liknande vårt secco, nemligen Psalmodien, kollektsången. Bauck 1Musikl. 2: 105 (1871). Jeanson (o. Rabe) 1: 108 (1927).
4) (†) motsv. RECITERA 4: (kritisk) redogörelse; recension. Magist:r Billmarck gaf in .. en recitation Aboa Literata. BokvGP 6 (1719). Upläste Hr Mag Bilmarck sin recitation öfwer Hr biskop Svedbergs Hedersförswar. Därs. 24 (1720).
Ssgr: (2) RECITATIONS-DRAMA. (mera tillf.) för recitation avsett drama. Schück AllmLittH 3: 297 (1921).
(3) -MELODI. mus. melodi för liturgisk textläsning, lektionston. Judiska recitationsmelodier. 3NF 2: 697 (1924).
(3) -MUSIK. mus. jfr -melodi. Norlind AMusH 7 (1920).
(2, 3) -SÄTT, n. Det egendomliga .. recitationssätt, hvarpå de lapska sångerna framföras. Norrl. 3: 7 (1906).
(3) -TON ~tω2n. mus. om (musikalisk) ton varpå recitation utföres. Hellerström Liturg. 206 (1932).

 

Spalt R 490 band 21, 1956

Webbansvarig