Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECEPTERA, se recept, sbst.1 avledn.

 

Spalt R 477 band 21, 1956

Webbansvarig