Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECENTIOR resän4tsior l. -än4si-, äv. 0302, stundom re1säntsiå4r l. res1-, l. -änsi-, l. 0104, m.||ig. best. -orn resp. -oren re1säntsiå4ren osv.; pl. -er re1säntsiå4rer osv., äv. 4rer.
Etymologi
[av lat. recentior, färskare, nyare, komp. av recens (se RECENT)]
(i Uppsala, Sthm o. Gbg samt i Finl. använd) benämning på student (l. studentska) under den första tiden (den första terminen l. det första läsåret) av hans (resp. hennes) vistelse vid ett universitet l. en högskola; förr äv. (motsatt: novitie) om student som redan studerat en kortare tid vid ett universitet; förr äv. om nybliven gymnasist; jfr NOVITIE 3, PENNAL 2. Andersson (1845). Roos Skolg. 12 (1868; om nybliven gymnasist). Det var lag att för att uppflyttas ur novitiernas klass i recentiorernas, skulle de yngre landsmännen examineras af nationens seniorer. Svedelius Lif 107 (1887). Asplund LivSmultr. 116 (1945).
Ssgr: A (föga br.): RECENTIOR-SVYCK0300~, se B.
B: RECENTIORS-AFTON0300~. jfr afton 3 o. -fest. Östergren (cit. fr. 1921).
-DAGAR, pl. särsk. om dagar då recentiorer vid ett universitet l. en högskola mottagas på universitetet osv. o. informeras om studiemöjligheter o. d. TSvLärov. 1955, s. 244.
-EXAMEN. (förr) = nations-examen. Frey 1844, s. 318. Svedelius Lif 107 (1887).
-FEST. akademisk fest anordnad för att hälsa recentiorerna välkomna. Strix 1909, nr 36, s. 6.
-GASK. (vard.) jfr -fest o. gask 3. Ergo 1925, s. 179.
-SKÄNDNING. (vard.) benämning på vid vissa universitet o. högskolor förekommande sed att på skämt utsätta recentiorer för olika prov o. d. som avse att markera deras ”låga” ställning i förhållande till de äldre studenterna. NDA(A) 1929, nr 287, s. 8.
-SVYCK. (-or- 1934) (förr) jfr -fest. Engström Nak. 184 (1934).
Avledn.: RECENTIORSKA01032, äv. 01040, f. kvinnlig recentior. Ergo 1927, s. 185. HågkLivsintr. 19: 440 (1938).

 

Spalt R 472 band 21, 1956

Webbansvarig