Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RECEDERA re1sede4ra l. res1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. rezedieren, eng. recede, fr. recéder; ytterst av lat. recedere, vika tillbaka, avstå, av re- (se RE-) o. cedere, vika (undan) (se CEDERA)]
I. (i fackspr.) intr.
1) vika l. gå l. dra sig tillbaka. Fennia LIII. 1: 120 (1930; om isrand).
2) gå tillbaka (till ngt), härstamma (från ngt). En samling frukter af Rumex crispus × domesticus .. omfattande såväl den intermediära som flere till de båda stamarterna recederande former. BotN 1889, s. 145.
II. (†) tr.: (åter) avstå från (ngt), åter överlämna (ngt). Andersson (1845). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 469 band 21, 1956

Webbansvarig