Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REBALLERA, v. -ade.
Ordformer
(-balla- 1620. -balle- 1624)
Etymologi
[till reball (se RIBALD)]
(†) om djäkne: driva omkring (under förevändning att samla understöd till fortsatta studier); äv. i uttr. reballera ifrån skolan, hålla sig borta från skolan o. driva omkring. Tuå Dieknar .., huilka hade gått och reballarat uthi Dalarnar speelatt och tijgt bort almosan iffrån soknedieknarnar. VästeråsDP 9/2 1620. Petrus Lamberti studiosus, som haffuer .. reballerat ifrån scholan en long tijdh. KyrkohÅ 1916, s. 252 (1624).

 

Spalt R 464 band 21, 1956

Webbansvarig