Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REALITER rea4liter, äv. 0302, adv.
Etymologi
[jfr t. realiter; av mlat. realiter, i värkligheten, ordentligt, grundligt, till realis (se REAL, adj.2)]
1) (†) på ett sakligt (realistiskt) sätt, så som sakläget kräver; jfr REAL, adj.2 3. Så skall Jagh .. sij på säkerheeten realiter. HSH 25: 96 (1630).
2) i värkligheten, i realiteten, faktiskt; stundom: i vad som rör själva saken, i sak; jfr REAL, adj.2 5. Stiernman Riksd. 981 (1641). Phosph. 1811, s. 569. En lovande ung man, som .. ännu icke realiter hade infriat ett enda av sina löften. Hirn GPostv. 258 (1926). Realiter har folket .. endast bytt envåldshärskare. Stiernstedt Mitt 1: 336 (1928). SvD(A) 1931, nr 277, s. 4.

 

Spalt R 458 band 21, 1956

Webbansvarig