Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REALIST re1alis4t, sbst.2, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. realist, fr. réaliste, mlat. realista; ytterst till REAL, adj.2 — Jfr REALISM, REALISTISK]
1) filos. anhängare av den skolastiska realismen (se REALISM 1); motsatt: nominalist. Occam och Duns blefvo (på 1300-talet) .. hufvudmän för Nominalister och Realister. Ehrenheim Phys. 1: 89 (1822). Begreppen äro, sade de, det verkligt reella. Det var därför denna menings förkämpar kallades realister. Rydberg KultFörel. 5: 431 (1887). Sylwan (o. Bing) 1: 38 (1910).
2) filos. anhängare av den kunskapsteoretiska realismen (se REALISM 2); motsatt: idealist. Höijer 2: 55 (1799). 2SvUppslB (1952).
3) (numera bl. tillf.; se dock slutet) person som hävdar vikten av (l. ägnar sig åt) studium av naturen o. värkligheten l. empirisk forskning (i motsats till abstrakt spekulation o. d.); empiriker; jfr REAL, adj.2 3, 4. (Idealisterna) se alltid ned med ett slags förakt på alla dem som söka att hänföra menniskans kunskaper till något allmänt nyttigt, .. och brännmärka dem som föraktliga realister. JournLTh. 1810, s. 609. SKN 1845, s. 52. — särsk. (i sht i skildring av ä. förh., fullt br.) pedag. förkämpe för realism (se d. o. 3) i undervisningen l. för den reala bildningen; anhängare av l. ivrare för realundervisning. PedT 1874, s. 6. (Gustav Vasa) var .. den förste egentlige realisten inom den svenska pedagogikens historia. Verd. 1884, s. 146. Därs. 1890, s. 121.
4) estet. konstnär l. författare som strävar efter realism (se d. o. 4); anhängare av l. ivrare för konstnärlig o. litterär realism; värklighetsskildrare. Atterbom i SvLittFT 1838, s. 129. Som hvarje utmärkt .. (skådespelare) var Lars Hjortsberg en utpräglad realist. Hedberg SvSkådesp. 13 (1884). (Anna Maria Lenngren o. Fredrika Bremer äro) realister, .. som teckna lifvet karakteristiskt och i detalj. Nyblom i 3SAH 16: 91 (1901). Fatab. 1945, s. 17.
5) person som ser nyktert o. klart (o. sakligt l. kallt) på livet o. människorna o. de problem som möta honom, person med värklighetssinne; ofta motsatt: känslomänniska, fantasimänniska, fantast. Cavallin (1876). Justitiekanslern .. var en arg realist. Strindberg NRik. 68 (1882). Kvinnorna äro nu en gång mera realister i kärleken än männen. Siwertz JoDr. 259 (1928). Gustav Vasa var .. i hög grad realist. Heckscher SvEkonH 1: 15 (1935). Olsson Fröding 73 (1950). — jfr FULLBLODS-REALIST.
Ssgr (till 4; mera tillf., estet.): REALIST-KONST. realistisk konst. Nordensvan KonstH 205 (1900).
-MÅLARE. jfr -konst. Strindberg TrOtr. 2: 90 (1890).
-TAVLA. jfr -konst. En duktig realisttafla Arbetshästar (av O. Matthiesen). 2NF 17: 1271 (1912).

 

Spalt R 456 band 21, 1956

Webbansvarig