Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REALGAR re1alga4r (reállgarr Dalin), r. l. m. (Rinman (1789) osv.) ((†) n. Möller (1807), Klint (1906)); best. -en.
Ordformer
(realgar 1758 osv. reugal c. 1613)
Etymologi
[jfr t. o. eng. realgar, fr. réalgar, mlat. realgar; av arab. rahǧ al-ghar, eg.: ”grottpulver”]
(i fackspr.) ss. mineral förekommande) arsenikdisulfid, ”röd arsenik” (se ARSENIK 4); förr äv. om l. med inbegrepp av auripigment; jfr RAUSCHGÄLB. Forsius Min. 29 (c. 1613). Ehuru under realgar ömsom begripes både den gula och röda arseniken. Rinman (1789). Röd arsenik (realgar) och gul arsenik (auripigment). VaruhbTulltaxa 1: 121 (1931).

 

Spalt R 449 band 21, 1956

Webbansvarig