Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REAL, adj.1 -are (Stiernman Riksd. 965 (1638; ss. adv.), HSH 8: 80 (1669)).
Ordformer
(real 16251697. reale 1738. rejal 1633)
Etymologi
[jfr ä. d. real, stor, präktig, ä. holl. reaal, präktig, rättskaffens m. m., mnl. reael, präktig, vacker, rättskaffens, pålitlig m. m., vilka anses lånade från (fr. réal, av) ffr. real, kunglig (sidoform till royal; se ROYAL), ytterst av lat. regalis, kunglig (se REGAL, adj.); samtliga nedan anförda språkpr. kunna dock uppfattas ss. hörande till REAL, adj.2 (med avs. på betydelseutvecklingen jfr i så fall REELL, adj., REJÄL)]
(†)
1) kunglig? Inthet twiflandes, att Kongl. M:tt ju sådant med gunst och real nåde skall förmärkia. RARP V. 2: 83 (1655); jfr 2.
2) präktig; förnäm; riktig; ordentligt tilltagen; som är sådan den bör vara, ”rejäl”, bra. Gustaf II Adolf 511 (1625). (Man) wille taga något krafftigt, rejalt och Extraordinarie före emot Fienden. HSH 26: 254 (1633). Stenhuggere .., sampt hwad mehra En sådan real bygning (dvs. ett riddarhus) fordrar. RARP 3: 91 (1638). På thet .. (riddarhusets byggande) deste realere må kunna förrättas, så (osv.). Stiernman Riksd. 965 (1638). H. K. M:tt vill på Blasiusholmen hafva ett realt stall. RP 12: 41 (1647); jfr 1. Et skönt och realt (såg-)werk wid Joala By. HC11H 4: 33 (1697). särsk.
a) om fästning; särsk. närmande sig bet.: helt utbyggd o. befäst, stark. RARP V. 2: 332 (1655). (Att Kolding) icke .. war ett blått trenchement, uthan een stoor real festning. Dahlberg Dagb. 109 (c. 1660; uppl. 1912). Udine .. kan passera för en reale fästning. Lenæus Hübner 173 (1738).
b) övergående i bet.: omfattande, stor o. d. RARP 1: 87 (1629). Real traffique och Handel. HC11H 14: 217 (1693). särsk. om gruva; särsk.: rikt givande l. dyl. I Grythytte Bergzlag ähr ingen real grufua, män likwähl månge små. Johansson Noraskog 3: 276 (i handl. fr. 1680). NoraskogArk. 6: 360 (1684).
c) närmande sig l. övergående i bet.: viktig, värdefull o. d. Kostelige Metaller, samt andre reale och .. omistelige waror. HC11H 14: 215 (1693).
Ssgr (till 2; †): REAL-FORTIFIKATION. försvarsanläggning som icke är ett provisorium l. hafsvärk, starkt fästningsvärk. Arbin PVetA 1783, s. 40 (i handl. fr. c. 1665).
-GATA. [jfr d. Realgade, ss. gatunamn] stor o. förnäm gata, huvudgata; jfr reell, adj. 12. BoupptSthm 11/10 1672.

 

Spalt R 437 band 21, 1956

Webbansvarig