Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REAKTIONISM, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. reactionism; till REAKTION]
(†) reaktionär rörelse, (politiskt l. kulturellt l. religiöst) reaktionär strävan. Ett protektionistiskt tilltag som klarligen visar huru långt i djärfhet reaktionismen .. vågar gå. SödermNyh. 1894, nr 80, s. 2.

 

Spalt R 435 band 21, 1956

Webbansvarig