Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RE- re- l. (före obetonad stavelse i efterleden) re1-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. re-, fr. re-, ré-; av lat. re-, åter-, tillbaka-, pånytt- m. m. — Jfr RETRO-]
ss. förled i en mängd från latinet l. franskan lånade l. efter latinskt mönster bildade (vanl. mer l. mindre fackspråkliga) ssgr: åter-, tillbaka-, pånytt-, om-, mot-.
Ssgr, se i alfabetisk följd.

 

Spalt R 423 band 21, 1956

Webbansvarig