Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RATIN rati4n, n.; best. -et; pl. -er; äv. RATINÉ rat1ine4, r.; best. -n; pl. -er.
Ordformer
(rat- 1645 osv. ratt- 16451943. rot- 1677. -ien 1658. -in (-ij-) 1645 osv. -ine 18151839. -iné 1913 osv. -iner, pl. 1718 osv. -inn 1645)
Etymologi
[jfr t. ratin, eng. ratteen; av fr. ratine, av okänt urspr.; med avs. på formen ratiné jfr t. ratiné, av fr. ratiné, p. pf. av ratiner (se RATINERA)]
ett slags tjockt, kyprat, ruggigt (ofta friserat l. noppigt ylle)tyg (som numera användes till ytterplagg o. d.). KlädkamRSthm 1645, s. 34 b. 1 Paar Strumpor af Ratin. BoupptSthm 1672, s. 10 b (1670). Hwijtt Ratijn till een stackot Vnderkiortell. Därs. 21/1 1679, s. 85 b. Rÿgglänstolar .. med rött Ratin. HusgKamRSthm 1771, s. 140. Ratiner .. öfverflöda i alla Stockholms krambodar. Gustaf III 1: 237 (1778). Ratin .. kallas ett kypradt, klädesrask liknande ylletyg af streichgarn, hvaraf förekommer valkadt, ovalkadt och frisartadt. Åstrand (1855). VarulexBekl. 126 (1945).
Ssgr: A: RATIN-FODER. jfr foder, sbst.2 4. TLev. 1901, nr 12, s. 2.
-FÄRGAD, p. adj. (†) om tyg: färgad på sådant sätt att tyget liknar ratin? NVexjöBl. 1851, nr 2, s. 1. Blått ratinfärgadt .. komisskläde. NDA 1863, nr 65, s. 1.
B (†): RATINS-KJORTEL. BoupptSthm 1686, s. 1305 b. Därs. 1306 a. —
-KLÄNNING. jfr klänning 1. Manfolkens ratinsklädningar. GJEhrensvärd Dagb. 2: 338 (1779).
-UNDERKJORTEL. BoupptSthm 1675, s. 1595 a.
Avledn.: RATINERA, v., -ing. [jfr t. ratinieren; av fr. ratiner] (i fackspr.) (gm frisering) göra lik l. till ratin; numera vanl.: frisera fiberfloret hos (ett tyg) o. därigm erhålla en viss mönstereffekt; jfr frisera, v.1 a. Dalin (1871). Rattinerad trikå. SvD(A) 1935, nr 342, s. 12. HantvB I. 8. 2: 152 (1940).
Ssg: ratiner- l. ratinerings-maskin. [jfr t. ratiniermaschine] (i fackspr.) maskin för ratinering; jfr friserings-maskin. För att vissa vintertyger .. skola få en krusig yta begagnar man en .. ratinermaskin. 2NF 1: 1252 (1904). Fröberg Skrädd. 45 (1941: ratineringsmaskiner).

 

Spalt R 404 band 21, 1956

Webbansvarig