Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RATA, v.2
Etymologi
[sannol. samhörigt med nor. dial. rata, störta nedåt (se RATA, v.1); möjl. dock felaktigt för RANTA]
(†) (sysslolös) driva l. stryka l. ranta. Ty wij wele ingalunda, thet sådane Spejere och onyttige swallrare skole rata kring om Landet. Thyselius Bidr. 162 (1631).

 

Spalt R 400 band 21, 1956

Webbansvarig