Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RASTER ras4ter, n. (2UB 10: 330 (1907) osv.), äv. (numera föga br.) r. (SD(L) 1896, nr 570, s. 4, VaruhbTulltaxa 2: 542 (1932)); best. -tret resp. -tern; pl. = resp. -trar (Cannelin (1921), VaruhbTulltaxa 2: 542 (1932)).
Etymologi
[av t. raster, m. o. n.; jfr t. rastrieren, förse med parallella linjer, o. rastral (se RASTRAL); ytterst till lat. raster, m., rastrum, n., kratta (se RASTRUM, sbst.3)]
(i fackspr., i sht fotogr.) platta (av glas l. gelatin o. d.) försedd med ett system av tätt intill varandra anbragta parallella opaka linjer (linjeraster) l. med två varandra vinkelrätt korsande system av sådana linjer (rutraster) l. med ett jämnt fördelat opakt korn (kornraster) o. använd för reproduktionsfotografering (vanl. för autotypi), reproduktionsraster; nätglas; äv. (i sht förr) om stycke av finare vävnad (t. ex. siden) l. om platta med system av genomskinliga linjer på opak grund, använt (använd) för sådant ändamål; äv. om folie med system av färgade linjer l. färgat korn för färgfotografering l. (i sht förr) om skikt av jämnt fördelade, färgade, ytterst små stärkelse- l. hartskorn l. av jämnt fördelade, ytterst fina linser (l. ss. linser fungerande räfflor) på film för färgfotografering, färgraster; äv. om själva systemet av rutor l. punkter på glasplattan l. folien osv. l. på den reproducerade bilden, stundom: rutnät. SD(L) 1896, nr 570, s. 4. Den med silverlösning svärtade sidenväven (som användes av F. Talbot 1852) utgjorde ett alltför ofullkomligt raster. NordBoktrK 1914, s. 53. Ett raster av 60 linjer per cm. 3NF 2: 572 (1924). Efter exponeringen avskiljes plåten från rastret, framkallas och fixeras. SvD(A) 1930, nr 282, s. 6 (vid färgfotografering). TurÅ 1942, s. 169 (på reproducerad bild). 2SvUppslB 10: 971 (1949). — jfr KORN-, LINJE-, RUT-RASTER m. fl.
Ssgr [i allm. med förebilder l. motsvarigheter i t.] (i fackspr., i sht fotogr.): RASTER-BILD. bild reproducerad med användning av raster. SvUppslB 2: 889 (1929).
Ssg: rasterbild-djupetsning. (mera tillf.) fotogr. framställning av rasterbild gm djupetsning; äv. konkret, om resultatet. NordBoktrK 1914, s. 52.
-DIAPOSITIV. diapositiv framställt med användning av raster. HantvB I. 7: 226 (1939).
-DJUPTRYCK~02, äv. ~20. djuptryck utfört med användning av raster; äv. konkret, om bild erhållen gm sådant djuptryck. NordBoktrK 1914, s. 52 (abstr.). Kroon Reprodukt. 108 (1935; konkret).
-EXPONERING. exponering (se exponera 2) genom raster. HantvB I. 7: 84 (1939).
-FINLEK~02 l. ~20. jfr finlek 2. Kroon Reprodukt. 81 (1935).
-FOTOGRAFERING. med användning av raster. Kroon Reprodukt. 41 (1935).
-FÖRFARANDE, n. vid djuptryck o. d.; jfr -djuptryck. 2UB 10: 327 (1907).
-GROVLEK~02 l. ~20. jfr -finlek. Kroon Reprodukt. 38 (1935).
-HAMMARE. av etsare vid autotypering använd hammare varmed han försiktigt slår ned sådan del av den etsade rasterbilden som skall återge förtoning. Kroon Reprodukt. 60 (1935).
-INKOPIERING~01020 l. ~10—. inkopiering av raster (rutnät), t. ex. på pigmentpapper l. film. Kroon Reprodukt. 112 (1935).
-KLICHÉ. kliché utförd med användning av raster, autotypikliché. NordBoktrK 1904, s. 386.
-KOPIERING. jfr -inkopiering. HantvB I. 7: 239 (1939).
-LINJE. i raster. HantvB I. 7: 223 (1939).
-NEGATIV, n. framställt med användning av raster. NordBoktrK 1907, s. 354.
-NÄT. rutnät i raster. NF 19: 464 (1895).
-PLATTA, r. l. f. (numera bl. mera tillf.) jfr raster. NF 19: 464 (1895).
-POSITIV, n. jfr -negativ. Kroon Reprodukt. 103 (1935).
-PUNKT. punkt i rasterbild. NordBoktrK 1909, s. 228.
-REPRODUKTION. abstr. o. konkret: reproduktion (utförd) med användning av raster. NordBoktrK 1914, s. 53 (abstr.). HantvB I. 7: 327 (1939; konkret).
-RIKTNING. om linjernas riktning i ett raster. Kroon Reprodukt. 80 (1935).
-SKIVA, r. l. f. (numera bl. mera tillf.) jfr raster. 2UB 10: 331 (1907).
-STÄLLNING. i kamera: anordning vari raster kan insättas. HantvB I. 7: 49 (1939).
-TON, r. halvton (se d. o. 2) som åstadkommits (i fototypi) med användning av raster; äv. om själva mönstret av punkter o. d. i bild med sådan ton. Globen 1933, s. 37. HantvB I. 7: 6 (1939).
-TRYCK. litografi utförd med användning av raster, autolito. Globen 1935, s. 30.
-TÄTHET~02 l. ~20. jfr -finlek. Kroon Reprodukt. 34 (1935).
-VIDD. vidd mellan linjerna o. d. i ett raster; jfr -finlek. NordBoktrK 1911, s. 185.

 

Spalt R 395 band 21, 1956

Webbansvarig