Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAS, adv.
Etymologi
[till RAS, sbst.3 III 2, antingen adverbiell anv. av ordet l. elliptiskt för uttr. ett ras]
(†) en gång, förr. Ther aff och kiärlek nu, ey meera är så qwick / Som förr, när Swän och Möö tilhopa soffwa fick. / .. Tags’ gammal seder vpp, så kan man och med foog / Til mången Ödemark och tååg få Manskap nog / Som raas, när man hölt foort hoos samqwem Syskonlägor / Tå kunde wij (osv.). CupVen. 3 (1669).

 

Spalt R 334 band 21, 1956

Webbansvarig